Начало

“Строителен и Технически Флот” АД  е специализирана фирма в хидротехническото строителство и разполага с експертни екипи и плаваща механизация със специално предназначение. Между тях са многокофени и смуконагнетни дълбачки, самоходни плаващи кранове, водолазно оборудване, самоходни и несамоходни шалани, мотозавозни и други.

В зависимост от сроковете за изграждане на обектите при аварийни случаи сменността на работа е на непрекъснат цикъл в денонощието и без почивни дни.

“СТФ” АД има екип от водолази и подводна аудио-видео система за контрол и наблюдение в реално време и е одобрено от Българския Корабен Регистър да извършва осивдетелстване на подводната част на плавателни съдове на вода, подлежащи на надзор от БКР.

Предмета на дейност е посредством специализирани екипи и плаваща механизация извършване на драгажно-изкопни, драгажно-намивни, водолазни, подемни и подводно-технически работи, свързани със строителството на пристанища, плавателни канали и удълбочаване на акватории; намиви на площадки за строителство на заводи, електрически и атомни централи; изграждане на диги; направа на траншеи и прокарване на дюкери за нефтопроводи, водопроводи и съобщителни кабели; извършване на подемно-спасителни и подемни операции, добив на инертни материали от водни басейни.

За своята дългогодишна история,  дружеството успешно развива дейността си и реализира проекти от национално и международно значение.