Начало


Фирма Строителен и Технически Флот град Варна се занимава с хидротехническото строителство. Дружеството извършва: водолазни и подводно-технически работи, изграждане на диги, строителство на речни и морски пристанища, добив на инертни материали.

СТФ АД град Варна предлага следните услуги:

  • драгажно-изкопни работи
  • водолазни, подемни и подводно-технически работи
  • извършване на подемни и подемно-спасителни операции
  • строителството на пристанища
  • изграждане на диги
  • добив на инертни материали

Строителен и Технически Флот град Варна е работило продължително време на над 50 обекта в страната и чужбина. Част от дейностите, извършени от СТФ АД са:

  • строителство на нови кейови места;
  • ремонтен драгаж на пристанището на АЕЦ Козлодуй;
  • систематичен ремонтен драгаж на река Провадийска;
  • добив на пясък от Варненското езеро.