Драгажна дейност

Драгажна дейност

“Строителен и Технически Флот” АД притежава различни по вид и приложение драгажни плавателни средства – специализиран драгажен флот от самоходни, несамоходни и спомагателни кораби с които извършва основният си предмет на дейност – хидротехническо строителство.

Удълбочаване на акватории – извършване на драгаж с многокофена дълбачка, смуконагнетна дълбачка и драгаж чрез грайфиране.