За нас

“СТРОИТЕЛЕН И ТЕХНИЧЕСКИ ФЛОТ” АД – Варна съществува като акционерно дружество от 1999 г. и е водеща фирма с регионално и национално значение в хидротехническото строителство.
Редовен член е на Камарата на Строителите и притежава удостоверения, издадени от Централния професионален регистър на Камарата на строителите, за строежи от транспортната инфраструктура и от благоустройсвената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда.

„СТРОИТЕЛЕН И ТЕХНИЧЕСКИ ФЛОТ” АД на базата на многогодишния си опит предлага оптимален вариант и хидротехнически услуги с високо качество на нашите партньори в търсенето на икономически изгодни и екологично съвместими решения при работа в морска и речна среда.

Извършваме със собствено оборудване и екип от специалисти:

  • Проучване на хидротехнически обекти;
  • Управление на проекти в морското строителство с участието на професионални мениджъри на проект;
  • Надзор при изпълнение на обекти на пристанищната инфраструктура с участието на лицензирани инженери;
  • Драгажни дейности за удълбочаване на акватории и подходни канали, екологично драгиране, създаване на нови теритроии, създаване на изкуствени плажове, с помощта на самоотвозни смуконагнетателни дълбачки, многокофени дълбачки, багери, грайферни кранове, смуконагнетателни дълбачки с фреза и плаващ тръбопровод и др;
  • Водолазна дейност;
  • Мониторинг на драгажните работи и депонирането по отношение на постигане на оптимална производителност и опазване на околната среда с използването на съвременна апаратура;
  • Изграждане на вълноломи, кейови стени, инсталиране на плаващи съоръжения;
  • Оценка на риска от разрушения за вече изградени конструкции и съоражения;
  • Укрепване, реконструкция и ремонт на кейови стени, вълноломи, брегозащитни съоръжения.

Предисторията на „Строителен и Технически Флот” АД може да бъде открита преди повече от 120 години сред частните предприятия, създавани отначало с чужда, а по-късно с българска техника и персонал, във връзка с изграждането на пристанищата в Бургас и Варна (заедно с Евксиноград) в края на 19 и началото на 20-ти век.

През годините предприятието променя името си и формата на собственост, но запазва главната си характеристика – участие в строителството на всички български пристанища на Черно море и река Дунав, както и на други важни за страната хидротехнически съоръжения. До Втората световна война са изградени последователно пристанищата Ахтопол, Поморие, Созопол, Приморско, Мичурин и Несебър. В следвоенния период СТФ участва в строителството на крупни обекти на транспортната и промишлена инфраструктура – пристанищата на „Петрол” (1958 г.) и ТЕЦ „Варна” (1965-68 г.), на Атия и Отманли (1968-70 г.), Лесопромишления комбинат – Силистра (1970-75 г.). Работата по изграждането на Пристанище Варна Запад и Фериботния комплекс продължава 8 години (1970-1978 г.), в които през драгаж и намив преминават 12 млн.куб.м маса, а в интерес на строителството на АЕЦ „Белене” в същия времеви интервал – 8 години (1982-90 г.), е достигнат рекорден за един обект обем на драгаж и намив – 14 млн.куб.м.

Промени настъпили в СТФ през годините

До 1967 г. предприятието е на бюджетна издръжка, след това в рамките на фирма „Трансстрой” – София е на стопанска сметка. В новия период е самостоятелно ЕООД в системата на водния транспорт към Министерството на транспорта. „СТФ” АД съществува от 20 юли 1999 г. на собствена издръжка. В структурата му има административен персонал, корабни екипажи, водолазни групи и обслужващи работници, общо над 100 души.

От последното десетилетие на миналия век, наред с традиционните държавни, в качеството на възложители се появиха частни дружества и фирми, създадените в този период Изпълнителни агенции „Морска администрация”, „Пристанищна администрация” (впоследствие Държавно Предприятие „Пристанищна Инфраструктура”) и „Проучване и поддържане на река Дунав”. Освен пристанищата и администрациите сред инвеститорите са били „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, „Терем” ЕАД – клон Варна, „Ескана” АД, „Петрол” АД, „Консорциум Девня” АД, КРЗ „Одесос” АД, „Морска техническа групировка” АД, „Делфин 1” ООД, „БРП” ЕАД, „Петреко”, МИСA&Co. (Румъния) и много други. Два от обектите са финансирани по Програма „ФАР”.

През последните години „СТФ” АД е работило по-продължително време на над 50 обекта в страната и чужбина. Сред тях са разширение, строителство на нови кейови места, неколкократно ремонтно драгиране и възстановяване на проектни дълбочини в акваториите на пристанищните комплекси в Бургас, Варна, Русе, Лом, Фериботния комплекс Оряхово-Бекет, фериботната рампа Гюргево (Румъния), систематичен ремонтен драгаж на река Провадийска и навигационните канали 1 и 2, добив на пясък от Варненското езеро, ремонтен драгаж на пристанището на АЕЦ „Козлодуй”, на петролни терминали и около плаващ док, двукратно укрепване на варненския вълнолом, драгаж на траншея на газопровод „Патреко”, драгаж, позициониране и закотвяне на 8 000 и 18 000-тонни плаващи докове.