За нас

Фирма Строителен и Технически Флот град Варна се занимава с хидротехническото строителство. Дружеството извършва: водолазни и подводно-технически работи, изграждане на диги, строителство на речни и морски пристанища, добив на инертни материали.

Строителен и Технически Флот – хидротехническото строителство във Варна

Строителен и Технически Флот град Варна е дружество, създадено през 1999 година, което се занимава с хидротехническото строителство. Дружеството разполага с модерна плаваща механизация и със специализирани екипи за извършване на дейността. Част от механизацията включва:

 • смуконагнетни и многокофови дълбачки
 • самоходни плаващи кранове
 • водолазни кораби
 • морски влекачи
 • несамоходни и самоходни шалани

Водолазни, подводно-технически работи и изграждане на диги във Варна

СТФ АД град Варна предлага следните услуги:

 • драгажно-изкопни работи
 • водолазни, подемни и подводно-технически работи
 • извършване на подемни и подемно-спасителни операции
 • строителството на пристанища
 • изграждане на диги
 • добив на инертни материали

Строителен и Технически Флот град Варна е работило продължително време на над 50 обекта в страната и чужбина. Част от дейностите, извършени от СТФ АД са:

 • строителство на нови кейови места;
 • ремонтен драгаж на пристанището на АЕЦ Козлодуй;
 • систематичен ремонтен драгаж на река Провадийска;
 • добив на пясък от Варненското езеро.