Подводно-технически работи

Подводно-технически работи и изграждане на хидро-технически съоръжения

  • Изваждане на потънали кораби и имущество;
  • Подводни огледи и експертни оценки, оценки на състоянието;
  • Полагане на геотекстил на дъното на водни обекти;
  • Полагане на кабели и тръбопроводи;
  • Подводно рязане и заваряване на метални конструкции и стоманобетон;
  • Аварийно-спасителни дейности;
  •  Регистрови огледи на кораби;

Извършване на освидетелстване на подводната част на кораби и плаващи съоръжения, обект на надзор от страна на Български Корабен Регистър. Предоставяне на видеозапис на огледите или извършване на водолазен оглед с видеонаблюдение в реално време. Почистване на корпуси, винт-рулева група.