Пристанище със специално предназначение “СТФ”-Езерово

Пристанище със специално предназначение „СТФ” – Езерово и МТБаза